Výskum a zdroje

Členovia Medzinárodného McKenzie Inštitútu majú k dispozícii viacero užitočných zdrojov -viď nižšie:

Vyber kategóriu

MDT World Press

mdt world pressThe MDT World Press je naša medzinárodná 4-krát za rok uverejňovaná online publikácia, ktorá slúži ako fórum pre spoluprácu a ako školiaca pôda pre nových autorov v klinickom, obchodnom a verejnom vzdelávaní. Umožňuje informovať, komunikovať, zdieľať skúsenosti a učiť sa od celosvetovej komunity pozostávajúcej z odborníkov, terapeutov a študentov zaujímajúcich sa o ďalší vývoj McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT).

 

Pozri si články World Press-u

MDT - zoznam referencií

McKenzieho Inštitút udržuje zoznam základných referencií, ktorý poskytuje zhrnutie vedeckých publikácií relevantných pre MDT. Zoznam je aktualizovaný každých 6 mesiacov a nové položky sú zvýraznené.

 

Pozri si zoznam základných MDT referencií.

The Journal of Manual and Manipulative Therapy (JMMT)

JMMT Research and Resources FrontCover

JMMT je oficiálny časopis Medzinárodného McKenzie Inštitútu a jeho pobočiek. Je to medzinárodný recenzovaný časopis, ktorý predstavuje pôvodný výskum, kauzistiky a prehľady literatúry, ktoré prispievajú k posúvaniu vedomostí na poli manuálnej terapie, klinického výskumu, terapeutickej praxe a akademickej výučby. Navyše, každé číslo obsahuje úvodník napísaný redaktorom alebo hosťujúcim redaktorom, prehľad médií, referáty z diplomových prác a zhrnutia zo súčasnej literatúry.

JMMT vychádza 5-krát ročne (vydavateľ Taylor & Francis). Viac informácií o časopise ako aj inštrukcie pre autorov získate na stránke: http://www.tandfonline.com/yjmt

Prístup k online žurnálu poskytuje čitateľom flexibilitu, vďaka ktorej si môžu počas 24 hodín prehliadať články v html, alebo si ich môžu stiahnuť v PDF a následne si ich vytlačiť a prečítať vo voľnom čase. Registrovaní čitatelia majú prístup i ku všetkým vydaniam od roku 1993  do súčasnosti. Rýchlo nájditeľné články (online publikácie) sú tiež uvedené. 

Inštrukcie pre prihlásenie

Ak máte záujem o predplatné JMMT, obráťte sa na nás.

Pre súčasných predplatiteľov:

Vstup pre súčasných užívateľov

Vyšetrovacie formuláre

Oficiálne vyšetrovacie formuláre McKenzie Inštitútu pre driekovú, krčnú a hrudnú chrbticu a pre končatiny sú terapeutom k dispozícii na stiahnutie a následné využívanie v klinickej praxi. Používanie vyšetrovacích formulárov sa preberá v rámci McKenzie edukačného programu, avšak dokument obsahujúci inštrukcie ohľadom vypĺňania formulárov je k dispozícii.  

Vlastnícke práva k formulárom zostávajú majetkom MII. Nesmú byť nijakým spôsobom pozmenené. Je však akceptovateľné, ak si zdravotnícke zariadenie pridá svoje logo alebo názov do hlavičky formulára a taktiež ak pridá správny formát pre identifikáciu pacienta. Táto možnosť je výhradne pre pohodlie avšak môže byť drahšia ako nakúpiť od dodávateľa zo skladu. Odporúčame uložiť formuláre do počítača, aby ste neboli závislí od pripojenia na Internet a tlačiť si ich podľa potreby. Ideálna je tlačiareň s možnosťou obojstrannej tlače. Môžete si prípadne používať fotokópie formulárov pričom tiež platí, že si môžete urobiť toľko kópií, koľko potrebujete.