Vzdelávanie

Vzdelávací program Inštitútu

Medzinárodný McKenzie Inštitút bol založený v roku 1982, aby zabezpečil najvyššie štandardy vzdelávania pre tých, ktorí sa chcú naučiť McKenzie metódu. Dnes sú McKenzieho koncepty používané ako prvá voľba pre liečbu problémov pohybového aparátu vo viac než 40 krajinách sveta a medzinárodná prestíž inštitútu naďalej rastie.

Všeobecný prehľad 

Fakulta McKenzieho Inštitútu – to sú experti v McKenzie metóde, ktorých poslaním je poskytnúť vám to najlepšie možné vzdelanie a podporu, ak sa rozhodnete vydať cestou tejto metódy, cestou, ktorá môže zmeniť váš osobný aj profesionálny život.

Štruktúra nášho vzdelávacieho programu:

Kurzy

Základné vzdelávanie pozostáva z celosvetovo ponúkaných štyroch kurzov (časti A-D), ktoré umožnia účastníkom počas prednášok a praktických demonštrácií na pacientoch poznávať a učiť sa techniky MDT pre driekovú, hrudnú a krčnú chrbticu a taktiež pre kĺby končatín. Niektoré komponenty kurzov A a B je možné vo viacerých krajinách absolvovať online.

Časť A musí byť absolvovaná ako prvá a časť D ako posledná. Poradie absolvovania častí B a C je na uvážení účastníka kurzu. Niektoré národné pobočky ponúkajú voliteľnú časť E – kurz zameraný na končatiny pre pokročilých.

Certifikovaná skúška

Akreditačná skúška, ktorú možno podstúpiť po absolvovaní všetkých častí kurzu, slúži ako formálne potvrdenie získanej úrovne odbornosti v McKenzie metóde Mechanickej Diagnostiky a Terapie®. Absolvovanie častí A až D je základným predpokladom pre prihlásenie sa na certifikovanú skúšku.

Medzinárodný diplom

Diplomovaný program je najvyšším stupňom v MDT vzdelávaní. Úspešné absolvovanie diplomovaného programu MDT Vás zaradí medzi svetovú elitu v mechanickej diagnostike a liečbe problémov pohybového aparátu.

Kliknite sem pre viac informácií

Vzdelávanie v McKenzie metóde je celosvetovo koordinované pobočkami licencovanými Medzinárodným McKenzieho Inštitútom alebo priamo centrálou Inštitútu v krajinách, kde pobočka nie je.

Ďalšie vzdelávanie

Ako doplnok k základným kurzom Inštitút každý rok ponúka možnosť rozšírenia a preopakovania tréningu pomocou “refrešov” a konferencií zahrnutých do riadneho vzdelávacieho programu. Kongres McKenzieho Inštitútu má širší tematický záber a diskutuje problémy spojené s klinickou účinnosťou metódy a dôkazmi predkladanými vedeckou komunitou. Podrobnosti o týchto akciách poskytujú jednotlivé pobočky.