Terapeuti

McKenzie metóda® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT) rieši problémy chrbtice a končatín. Spočíva v spoľahlivom, vedecky overenom procese vyšetrenia a liečby pohybového systému. Metóda nabáda pacienta k aktívnemu zapojeniu sa a účasti na riešení jeho problému. McKenzie metóda® je celosvetovo jednou z najuznávanejších filozofií liečby pohybových ochorení. Manažment liečby zohľadňuje biopsychosociálnu povahu týchto problémov a podporuje efektívnu prácu s pacientom.

MDT vyšetrenie dokáže presne stanoviť mechanickú diagnózu a následne na jej základe aj plán liečby. Pochopením mechanického správania sa aktuálneho problému terapeut dokáže vytvoriť stratégiu liečby, ktorá je logická a ľahko vykonateľná. Dokáže tiež predpovedať efekt liečby na pacientove príznaky. MTD umožňuje terapeutovi rýchlo rozoznať, pre ktorých pacientov je liečba vhodná a tým sa prípadne vyhnúť finančne i časovo náročným rádiologickým testom. Proces vyšetrovania taktiež umožňuje identifikovať prítomnosť „nemechanických“ príznakov, ktoré môžu vyžadovať ďalšie vyšetrenia alebo alternatívne liečebné stratégie.

McKenzie metóda poskytuje terapeutom:

  • Spoľahlivý a logický vyšetrovací proces
  • Jasné pochopenie problému
  • Bezpečný, jednoduchý a efektívny plán liečby, ktorý má pacient pod kontrolou
  • Zvýšenú ochotu pacientov spolupracovať vďaka ich účasti na procese liečby

Video s výpoveďami terapeutov

Joel Laing

Certified McKenzie Clinician

PT, Cred. MDT

Yoav Suprun

Certified McKenzie Clinician

PT, Dip. MDT