Nájdi kurz

septembra-2022

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

02.09.2022 - 05.09.2022

Žilina, Slovensko

Kurz C najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu k driekovej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

Získať viac informácií

októbra-2022

Časť A – Drieková chrbtica

06.10.2022 - 09.10.2022

Bratislava, Slovensko

Kurz A je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami driekovej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe. Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice.

Získať viac informácií

Certifikačná skúška

28.10.2022

Bratislava, Slovensko

Úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky znamená, že terapeut splnil požiadavky stanovené Medzinárodným McKenzie Inštitútom (MII), ktoré zaručujú základnú kompetenciu v Mechanickej Diagnostike a Terapii® (MDT). Skúška pozostáva z multimetódového testovania s písomnou i praktickou časťou.

Získať viac informácií

decembra-2022

Časť B – Krčná a hrudná chrbtica

08.12.2022 - 11.12.2022

Bratislava, Slovensko

Kurz B je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami krčnej a hrudnej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe. Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice.

Získať viac informácií

Nenašli sa žiadne záznamy. Prosíme skúste ešte raz alebo nás kontaktujte priamo pre doplňujúce informácie.

Please refer to the specific branch website for more information on courses in your area. Visit Branch Directory