Nájdi kurz

októbra-2020

Časť B – Krčná a hrudná chrbtica

09.10.2020 - 12.10.2020

Bratislava, Slovensko

Kurz B je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami krčnej a hrudnej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe. Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice.

Získať viac informácií

McKenzie 2020 - to najnovšie z MDT sveta v kocke

24.10.2020

Žilina, Slovensko

Celodenný kurz zameraný na najnovší vývoj v MDT systéme a jeho využitie v klinickej praxi. Budú preberané aj tieto témy:Používanie aktualizovaného systému klasifikácie v každodennej praxi. Predstavenie potenciálu nových vyšetrovacích spisov - verzia 2020!
Objavovanie a precvičovanie na pacienta zameranej efektívnej komunikácie. Čo pomáha pri diagnóze - "štrukturálne zmenené"?

Získať viac informácií

novembra-2020

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

27.11.2020 - 30.11.2020

Bratislava, Slovensko

Kurz C najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu k driekovej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

Získať viac informácií

decembra-2020

Časť A – Drieková chrbtica

11.12.2020 - 14.12.2020

Bratislava, Slovensko

Kurz A je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami driekovej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe. Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice.

Získať viac informácií

marca-2021

Mechanicky nereagujúci radikulárny syndróm

12.03.2021 - 13.03.2021

Bratislava, Slovensko

Intenzívny dvojdenný kurz (14 hod. ) so zameraním na rozšírenie zručností a praktickú aplikáciu MDT u mechanicky nereagujúceho radikulárneho syndrómu. Ide o skupinu pacientov, kde sa nedarí nájsť úľavu a sú tak potenciálnymi kandidátmi na operáciu chrbtice. Bude diskutovaná možnosť kombinácie CT PRT (transforaminálnych epidurálnych steroidných injekcií) a MDT.

Získať viac informácií

Nenašli sa žiadne záznamy. Prosíme skúste ešte raz alebo nás kontaktujte priamo pre doplňujúce informácie.

Please refer to the specific branch website for more information on courses in your area. Visit Branch Directory