O Medzinárodnom McKenzie Inštitúte

Vitajte v Medzinárodnom McKenzie Inštitúte

Medzinárodný McKenzie Inštitút je dobročinná organizácia registrovaná na Novom Zélande. Cieľom Inštitútu je celosvetová propagácia vyšetrenia, liečby, vzdelávania a podpory pacientov s poruchami pohybového aparátu. Túto filozofiu a liečbu vytvoril Robin Anthony McKenzie a je známa ako McKenzie metóda® - Mechanická Diagnostika a Terapia® (MDT). 

Na čele Inštitútu je dozorná rada, ktorá sa skladá z nezávislých lekárskych expertov, manažérov a člena McKenzieho rodiny.

Medzinárodný výbor Inštitútu pozostáva zo starších členov Inštitútu a radí dozornej rade vo všetkých vzdelávacích otázkach týkajúcich sa MDT.

Naša vízia

Our Vision
Zabezpečiť prístup k McKenzie metóde Mechanickej Diagnostiky a Terapie pre všetkých pacientov s poruchami muskuloskeletálneho aparátu.

Misia

  • Poskytovať terapeutom vzdelávanie v McKenzie metóde Mechanickej Diagnostiky a Terapie.
  • Neustále rozvíjať McKenzie metódu Mechanickej Diagnostiky a Terapie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami
  • Propagovať McKenzie metódu Mechanickej Diagnostiky a Terapie medzi všetkými zainteresovanými stranami.
  • Poskytovať podporu pobočkám McKenzie Institute International a napomáhať spolupráci medzi pobočkami.

Celosvetový úspech

 

Slovakia Globe Branches Countries

Medzinárodný McKenzie Inštitút má celosvetovo 28 pobočiek, ktoré pomáhajú napĺňať ciele Inštitútu v jednotlivých krajinách. Mimo týchto pobočiek Inštitút ponúka svoj vzdelávací program v ďalších 12-tich krajinách. Inštitút sa celosvetovo rozvíja a nové pobočky stále vznikajú.

Inštitút pôsobí v troch regiónoch – Ameriky, Európa a Ázia / Pacifik.

McKenzie Institute International Structure


International Board of Trustees
Strategic Council
International Director of Education
Chief Executive Officer

International Education Council

Faculty Council
Instructors
Diploma Educators