Staňte sa certifikovaným terapeutom

MDT certifikačný program pozostáva z komplexného postgraduálneho štúdia, ktoré pripraví študenta na certifikovanú skúšku – prvý stupeň certifikácie v MDT

Požiadavky:

  • Absolvované kurzy A, B, C a D
  • fyzioterapeut s ukončeným vzdelaním alebo lekár

Vzhľadom k skutočnosti, že dopyt po certifikovaných McKenzie terapeutoch rastie, odporúčame účasť a absolvovanie skúšky. Skúška pozostáva z viacúrovňových testov zostavených tak, aby otestovali klinické vedomosti a zručnosti terapeuta nadobudnuté prostredníctvom študijného plánu vzdelávacích kurzov McKenzie Inštitútu.

Prečo ponúkame certifikovanú skúšku?

  • Aby sme identifikovali a uznali kompetentného terapeuta v McKenzie metóde.
  • Aby sme stanovili štandardy v aplikácií McKenzie metódy.
  • Aby sme sa uistili, že možnosti vzdelávania sú primerané a relevantné pre súčasné techniky praxe, tak ako sa o ne zasadzuje Medzinárodný McKenzie Inštitút.
  • Aby sme pomohli identifikovať potreby kontinuálneho vzdelávania jednotlivých terapeutov.
  • Aby sme vytvorili skupinu terapeutov, ku ktorým je možné posielať pacientov celosvetovo.
  • Aby sme vytvorili skupinu terapeutov, ktorí môžu asistovať vo vedeckých projektoch.

Prečo je výhodné byť certifikovaným terapeutom?

VÝHODA 1

Odporúčania

Možnosť odporučiť pacienta pre McKenzie Inštitút. Každoročne rastie počet žiadostí na certifikovaných terapeutov. Tí, ktorí zložia certifikovanú skúšku, sú zaradení do adresára pre potenciálne odporúčanie.

VÝHODA 2

Uznanie

Uznanie vašej odbornej znalosti a profesionálnej úrovne zo strany vašich kolegov, vašej fakulty, komunity, odosielajúcich lekárov, odboru a taktiež poisťovní.

VÝHODA 3

Možnosti vedeckého výskumu

Žiadosti o zapojenie sa do štúdií a vedeckých projektov.

Ďalšie štúdium

Po certifikačnej skúške môžete prehĺbiť svoje štúdium a získať diplom v mechanickej diagnóze a terapii – DipMDT. Obsahová náplň diplomovaného programu pozostáva z dvoch častí: teoretickej a klinickej.

Absolvovať program a zložiť skúšku diplomovaného programu MDT znamená dosiahnuť maximálnu úroveň klinickej kompetencie požadovanej na to, aby ste boli posudzovaní ako absolvent postgraduálneho štúdia v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a mohli používať titul Dip MDT. 

Brožúra MDT diplomového programu

Viac informácií o McKenzie Dip MDT tu