Časté mylné predstavy týkajúce sa McKenzie metódy®

O MDT existuje veľa mylných predstáv. Niektoré z nich sú uvedené nižšie:

Pozrime sa na jednotlivé tvrdenia, aby sme mohli presnejšie opísať, čo je MDT:

MDT nie je len séria cvikov

Hoci sú cviky dôležité, MDT  je vyšetrovací proces a paradigma riešenia problému. Terapeut sa opiera o históriu efektov špecifických záťažových stratégií na symptómy. Počas získavania anamnézy terapeut začína diferenciálnu diagnostiku.

Po prvé, jedná sa o problém s mechanickou zložkou, so zdravotnou zložkou, s biopsychosociálnym faktorom, alebo sa jedná o kombináciu viacerých?

Po druhé, ak sa jedná o mechanický problém, ktorý zo syndrómov je pravdepodobná diagnóza: syndróm derangementu, dysfunkčný syndróm, posturálny syndróm alebo iné. Objektívne vyšetrenie, ktoré zahŕňa sériu záťažových stratégií, potvrdí alebo vyvráti stanovenú diagnózu.

MDT nie je len o derangemente

Aj keď je syndróm derangementu najčastejším, nie je jediným syndrómom v rámci MDT. Ďalšie dva syndrómy – dysfunkčný a posturálny - sú tiež dôležitými klinickými entitami. Štvrtá klasifikácia – Iné – pozostávajúca z viacerých podskupín patológií je v rámci MDT terapeutmi identifikovaná a následne adekvátne liečená. Podskupiny klasifikácie Iné zahŕňajú stenózu, chronickú bolesť, SI kĺb, mechanicky neodpovedajúce radikulopatie, traumu/posttraumatické a pooperačné stavy.

MDT nie je len extenzia (záklon)

Hoci je extenčné cvičenie najčastejšie indikované, v rámci vyšetrenia a liečby sú pohyby posudzované vo všetkých rovinách. Výber smerovej preferencie cvičenia je závislý na symptomatickej a mechanickej odpovedi na opakované pohyby alebo polohu udržiavanú počas vyšetrovacieho procesu.

MDT sa netýka len medzistavcových platničiek

Zatiaľ čo model platničky je užitočným nástrojom pre vysvetlenie syndrómu derangementu v chrbtici, skutočný zdroj bolestí v driekovej oblasti chrbta nie je známy. Je dôležité zdôrazniť, že MDT sa nespolieha na pato-anatomickú diagnózu, ale je vybudovaná na klasifikačnom systéme založenom na symptomatickej a mechanickej odpovedi na opakované pohyby a táto navedie terapeuta na zodpovedajúcu stratégiu liečenia problému. 

MDT nie je len o opakovaných pohyboch na konci rozsahu

Statické polohy a pohyby v strednom rozsahu sú súčasťou spektra progresií síl a ich alternatív.

MDT neignoruje biopsychosociálne faktory

Vďaka dôrazu na poučenie a povzbudenie pacienta je MDT v skutočnosti veľmi silným biopsychosociálnym systémom klinického manažmentu. MDT terapeuti sú vyškolení k identifikácii psychosociálnych faktorov vrátane vyhýbania sa strachu a pasívnemu vyrovnávaniu sa s problémom.

MDT sa nevyhýba manuálnej terapii

Hoci je prístup „ruky preč“ prvou voľbou, mobilizácia a manipulácia sú súčasťou progresie síl. MDT sa primárne zameriava na poučenie a samoliečbu, aby  redukovala závislosť pacienta na terapeutovi a posilnila pacientovu kontrolu nad symptómami. Keď toto nestačí, použitie manuálnych techník ako mobilizácia sa stáva súčasťou progresie síl. Avšak aj v tomto prípade sú manuálne techniky použité len s cieľom umožniť pacientovi vrátiť sa k samoliečbe.

MDT nie je len o chrbtici

Koncept vyšetrenia a klasifikácie môže byť s úspechom použitý aj na končatiny, čo dokazuje aj stúpajúca podpora v publikovanej literatúre.

Stručné zhrnutie – MDT je klasifikačný systém. Snaží sa rozlíšiť medzi mechanickým a nemechanickým zdrojom bolesti a funkčného obmedzenia. Symptomatické a mechanické zmeny sú vyšetrované použitím opakovaných pohybov do konca rozsahu pohybu a udržovaných polôh.

 

The MDT mechanical syndromes are Derangement, Dysfunction and Postural.