Výhody MDT

Updated Benefits graphic Oct2016 SK1. Spoľahlivé vyšetrenie

Aby mohol byť akýkoľvek liečebný systém efektívny, musí byť založený na spoľahlivom vyšetrení, na presnej diagnostike a klasifikácii.

Spoľahlivosť McKenzie systému dokazujú výsledky vedeckého výskumu1-4, čo taktiež napomáha pri zlepšovaní vzdelávanie v rámci tohto systému5.

Mnohé štúdie poskytujú údaje o prevalencii výskytu problémov, demonštrujú zrozumiteľnosť systému6-8  a validitu diagnostického procesu9,10.

2. Včasná prognóza

Pacientov často zaujíma odhad ich prognózy11-13.

V rámci McKenzie systému je možné predpovedať pacientovu prognózu väčšinou už počas prvých dvoch návštev 14-17.

3. Zameranie na autoterapiu

Dôraz na autoterapiu povzbudzuje pacienta a napomáha jeho nezávislosti. Výskumy demonštrujú, že pacienti, ktorí sú aktívne zapojení do liečebného procesu, získavajú potrebné zručnosti, vedomosti a sebavedomie, čo pomáha pri dosahovaní priaznivých výsledkov18.

Ďalšie výskumy ukázali, že liečba pomocou špecifického cvičebného programu, ktorý vychádza z klasifikačného systému monitorujúceho symptomatickú a mechanickú odpoveď dosahuje lepšie výsledky než liečba nešpecifickými cvičeniami. 19,20.

4. Lepšie výsledky

Hodnotenie v rámci MDT systému umožňuje rýchle posúdiť, pre ktorých pacientov je liečba pomocou princípov MDT vhodná.21,22

Vďaka používaniu MDT stratégií boli dosiahnuté tieto výsledky:

 • redukcia počtu operácií chrbtice23
 • vyhnutie sa chirurgickým intervenciám24,25
 • lepšie výsledky než u terapií, ktoré sú postavené na manipulácii chrbtice26 alebo na všeobecnom (nešpecifickom) cvičení27
 • efektívnosť nákladov na liečbu28,29

5. Prevencia recidív

Pacienti, ktorí sa vyliečili pomocou autoterapie, sú schopní samostatne zahájiť liečbu už pri prvých príznakoch recidívy.

Často je tak možné symptómy zmierniť alebo odstrániť ešte predtým, než sa stanú závažnejšími. 30-32

Zdroje:

 1. Heidar Abady 2014
 2. Kilpikoski 2002
 3. May and Ross 2009
 4. Willis 2016
 5. Werneke 2014
 6. May and Aina 2012
 7. Hefford 2008
 8. May and Rosedale 2012
 9. Werneke 2010
 10. Apeldoorn 2016
 11. Hasenbring and Pincus 2015
 12. Schmidt 2012
 13. Ali and May 2015
 14. Edmond 2014
 15. Edmond 2010
 16. Werneke 2008
 17. Deutscher 2014
 18. Vahdat 2014
 19. Long 2004
 20. Rosedale 2014
 21. Rosedale 2014
 22. Long 2004
 23. Rasmussen 2005
 24. van Helvoirt 2014
 25. van Helvoirt 2016
 26. Petersen 2011
 27. Albert and Manniche 2012
 28. Deutscher 2014
 29. Manca 2007
 30. Larsen 2002
 31. Matsudaira 2015
 32. Udermann 2004

FULL REFERENCE LIST