Čo je obsahom McKenzie metódy® - MDT?

McKenzie metóda® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT)

Assessment

Vyšetrenie

V prvom kroku MDT terapeut urobí detailnú anamnézu vašich príznakov a ich prejavov. Požiada vás vykonať sériu pohybov a zotrvať v určitých polohách. MDT metóda spočíva v opakovaní pohybov, na rozdiel od iných vyšetrovacích metód, pri ktorých pacient daný pohyb vykoná len jedenkrát. Terapeut kategorizuje váš problém na základe zmien vašich príznakov a zmien rozsahov pohybu, ktoré vznikajú následkom opakovania pohybov.

Classification

Klasifikácia

Každý syndróm je charakterizovaný vzhľadom na svoju špecifickú povahu konkrétnymi mechanickými procedúrami vrátane opakovaných pohybov a udržovaných polôh. MDT je komplexný klasifikačný systém a zahŕňa menšiu skupinu pacientov, ktorí nemôžu byť zaradení do jedného z troch syndrómov, ale môžu byť zaradení do podskupiny Iné. V tejto podskupine sú vážne patológie s nemechanickou príčinou, skutočná chronická bolesť, atď.

Assessment

Manažment/Liečba

Treatment

Na základe vyšetrenia vám terapeut predpíše konkrétne cvičenia a poradí vám polohy tela, ktoré by ste si mali osvojiť a aj tie, ktorým by ste sa mali dočasne vyhnúť. Ak váš problém vykazuje zložitejšiu mechanickú prezentáciu je možné, že vám kvalifikovaný MDT terapeut bude musieť pomôcť manuálnymi technikami ešte predtým, než budete schopní zvládnuť cvičenie sami. Cieľom je čo najefektívnejšie využiť čo najnižší počet spoločných terapeutických sedení. Účinky cvičení, ktoré budete vykonávať samostatne päť alebo šesťkrát za deň, sa pravdepodobne prejavia skôr než tie, ktoré urobíte s terapeutom raz alebo dvakrát za týždeň. Dôraz sa kladie na aktívne zapojenie pacienta - vás. Takto je možné minimalizovať počet návštev kliniky, čo vám ušetrí čas a peniaze. Väčšina pacientov sa dokáže úspešne liečiť sama, ak sa im poskytnú potrebné vedomosti a pomôcky.

Assessment

Prevencia

Ak sa naučíte sami liečiť váš momentálny problém, získate vedomosti i o tom, ako minimalizovať riziko jeho opakovaného výskytu. A ak sa príznaky vrátia, budete schopní si s nimi poradiť. Takto budete mať svoju vlastnú liečbu bezpečne a efektívne pod kontrolou. Aktívna starostlivosť o seba samého je lepšou prevenciou pretrvávajúcich problémov než je starostlivosť pasívna.

Vyškolení MDT terapeuti pracujú v 36 krajinách na celom svete. Nakoľko predpísané cvičenia musia byť založené na precíznom vyšetrení, je dôležité nájsť si terapeuta, ktorý je certifikovaný alebo diplomovaný. Nájdi terapeuta vo svojom okolí.