Robin McKenzie

robin mckenzie

Robin Anthony McKenzie vo svojom domove Raumati, Nový Zéland

Robin Anthony McKenzie sa narodil v roku 1931 v Aucklande na Novom Zélande. Študoval na Wairarapa College, na Otago University a v roku 1952 promoval na New Zealand School of Physiotherapy v Dunedine. V roku 1953 si otvoril súkromnú ambulanciu vo Wellingtone a začal sa zaoberať špeciálne liečbou porúch chrbtice.

Chronológia

To, ako prispel k pochopeniu a liečbe spinálnych problémov, sa už počas jeho života stretol s celosvetovým uznaním. Získal viacero ocenení z medicínskeho i vedeckého prostredia v rôznych krajinách. Platnosť teórií, ktoré predostrel, ako aj efektivita jeho liečby, sú dnes podložené vedeckými dôkazmi. 

2004 Náhodne vybratá skupina fyzioterapeutov ortopedickej sekcie APTA ho označila za najvýznamnejšieho fyzioterapeuta na poli ortopedickej fyzikálnej terapie.
2000 Novozélandský rad za zásluhy.
1998 Čestný doživotný člen New Zealand College of Physiotherapy.
1993 Čestný doktorát na ruskej Akadémii medicínskych vied.
1990 Čestný člen Chartered Society of Physiotherapists vo Veľkej Británii a pri príležitosti narodenín Jej Veličenstva kráľovnej získal Rad britského impéria v triede Officer. 
1987 Čestný doživotný člen New Zealand Manipulative Therapists Association. 
1985 Čestný člen New Zealand Society of Physiotherapists.
1984 Menovaný asistentom American Back Society.
1983 Zvolený za člena International Society for the Study of the Lumbar Spine.
1982 Čestný doživotný člen American Physical Therapy Association (APTA)

 

Video – rozhovory s Robinom McKenzie

 

Po skončení aktívnej praxe pôsobil Robin McKenzie ako medzinárodný konzultant organizácií zaoberajúcich sa výskumom a liečbou mechanických porúch chrbtice.

Popri svojej profesii mal Robin McKenzie tri ďalšie vášne: prvou a najdôležitejšou bola jeho rodina. Robin opísal svoju rodinu ako “skutočne pevnú chrbticu jeho života.” Stála pri ňom v dobe ťažkých začiatkov jeho profesionálnej kariéry, oslavovala s ním pocty, ktoré si vyslúžil a bola mu tiež oporou v ťažkých časoch choroby.

Jeho záľubami boli plachtenie a záhradníčenie. V roku 1970 si kúpil vyše 12 metrov dlhú plachetnicu a sám sa ju naučil ovládať. Bol natoľko súťaživý, že sa zúčastnil niekoľkých pretekov regát. Rovnako záhradníčil s jemu charakteristickou precíznosťou. Vytvoril niekoľko prekrásnych záhrad, jedna z nich dokonca obsahovala výhradne pôvodné rastliny Nového Zélandu.

Robin McKenzie zomrel pokojne 13. mája 2013 po odvážnom boji s rakovinou. Bol obklopený svojou milovanou rodinou v jeho dome v Raumati na Novom Zélande. Zanechal tu svoju spriaznenú dušu -  manželku Joy, svoje štyri deti a 6 vnúčat.

Robin McKenzie v roku 1982 založil Medzinárodný McKenzie Inštitút a pod jeho vedením prerástol na celosvetovú vzdelávaciu organizáciu. Fyzioterapeuti, lekári, chiropraktici a ďalší zdravotnícki pracovníci z 37 krajín už boli vyškolení v McKenzie metóde a vzdelávací program Inštitútu sa šíri ďalej.