Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Mechanicky nereagujúci radikulárny syndróm

Späť na kurzy

Mechanicky nereagujúci radikulárny syndróm

30.09.2023 - 01.10.2023

Bratislava

Intenzívny dvojdenný kurz (14 hod.) so zameraním na rozšírenie zručností a praktickú aplikáciu MDT u mechanicky nereagujúceho radikulárneho syndrómu. Ide o skupinu pacientov, kde sa nedarí nájsť úľavu a sú tak potenciálnymi kandidátmi na operáciu chrbtice. Bude diskutovaná možnosť kombinácie CT PRT (transforaminálnych epidurálnych steroidných injekcií) a MDT. Predbežné výsledky výskumov ukazujú, že u pacientov, ktorí boli počas niekoľkých prvých vyšetrení podľa MDT vyhodnotení ako nereagujúci (prípadne periferizujúci) a nebolo možné na nich aplikovať liečebný protokol podľa MDT, dôjde po aplikácii CT PRT ku zmene. Sú opätovne vyšetrení podľa MDT a dosiahnutý efekt je odlišný než pred aplikáciou CT PRT.  Bolesť je buď úplne odstránená alebo dôjde k centralizácii, prípadne pacient necentralizuje, ale intenzita bolesti sa znižuje. U určitého percenta pacientov však k zlepšeniu nedôjde. 

Na zdokonalenie znalostí účastníkov kurzu budú v rámci výuky použité tieto aktivity: riešenie problémov, klinické uvažovanie, aplikácia techník pacienta i terapeuta.

Kurz je určený pre pokročilých, ktorí majú absolvované minimálne kurzy A-C.

 PRIHLÁŠKA

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 30. september 2023 (1000)
Koniec: 01. október 2023 (1700)

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko

Poplatky

€285 pre členov McKenzie Institute Slovakia (platí aj pre členov McK I CZ); €335 pre nečlenov, info o členstve tu: https://sk.mckenzieinstitute.org/terapeuti/clenstvo/

Počet miest

Voľno

Profil lektora

Hans van Helvoirt (SK)

Senior Instructor, PT, Dip. MDT

Hans van Helvoirt z Holandska, je senior inštruktor Medzinárodného McKenzie Inštitútu.

Je fyzioterapeut. V roku 1986 absolvoval medzinárodnú akadémiu ‘Thim van der Laan’ v Utrechte. V roku 1990 získal licenciu manuálnej terapie ‘Maitland Concept’  a v roku 1992 ukončil štúdium McKenzie metódy Mechanickej Diagnostiky a Terapie (MDT)  vo Wellingtone na Novom Zélande.

Ďalšie odborné vzdelanie (Butler, Mulligan, Elvey, Comerfort, O’ Sullivan) získal na vysokej škole - University Benelux v Antverpách. Získal magisterský titul - Masters in Arts - v obore psychológia. Študoval rôzne stratégie vyučovania (efektívneho učenia) ako provocative coaching, inspiring coaching a motivational interviewing.

Od roku 1993 učí Hans McKenzie kurzy v Beneluxe, Dánsku, Maďarsku a Slovinsku. Pravidelne prednáša na medzinárodných McKenzie konferenciách o postavení MDT v rámci biopsychosociálneho modelu. 

V MII je členom niekoľkých komisií: the promotion committee, public health committee, outcome measurement committee a research committee pre medzinárodné McKenzie konferencie.

Hans pracuje v Medisch Back Neck Centre v Haagu a v Rugpoli Brabant v Tilburgu. Obe centrá sa zameriavajú na manuálnu medicínu a liečbu bolesti. Podieľa sa tiež na vedeckom výskume v spolupráci s EMG inštitútom z Amsterdamu, ktorý sa zaoberá vzájomnými vzťahmi medzi MDT a úľavou od bolesti.

Hans van Helvoirt (SK)

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko