Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Kurz E – MDT periférnych kĺbov pre pokročilých

Späť na kurzy

Kurz E – MDT periférnych kĺbov pre pokročilých

17.06.2022 - 18.06.2022

Bratislava

Intenzívny dvojdňový kurz (14 hodín) je zameraný na osvojenie si techník a princípov pre pokročilých v oblasti periférnych kĺbov. Je nadstavbou na základy MDT periférnych kĺbov položené v kurzoch C a D.

PRIHLÁŠKA

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 17. jún 2022 (0900)
Koniec: 18. jún 2022 (1700)

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko

Poplatky

€195 pre členov McKenzie Institute Slovakia; €325 pre nečlenov

Počet miest

Voľno

Profil lektora

Nováková, Eva

PT, Dip. MDT

Senior instructor MDT

2011 - Instruktor pro kurzy A a B
2010 - Probationary instruktor 
2007 - Diplom v MDT, Universita Otago, Nový Zéland 
Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na WEB stránkách.

člen Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the European Education Committee of MII)

Nováková, Eva

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko