Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

Späť na kurzy

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

24.10.2024 - 27.10.2024

Bratislava

Kurz C najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu k driekovej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov so symptómami vzťahujúcimi sa k driekovej chrbtici sa používajú nasledujúce aktivity: riešenie problémov, plnenie úloh (metódou efektívneho a zmysluplného učenia) a klinické uvažovanie. Praktická časť kurzu je zamerená na prehĺbenie schopnosti aplikácie techník pacienta i terapeuta.

V druhej polovici kurzu je predstavená teoretická i praktická aplikácia MDT pri muskuloskeletálnych ochoreniach periférnych kĺbov dolnej končatiny. Počas tejto časti kurzu prebiehajú prednášky, vyšetrenie pacientov a praktické lekcie vrátane špecifikácie jednotlivých syndrómov a ich liečby pre dolnú končatinu.

PRIHLÁŠKA

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 24. október 2024 (0900)
Koniec: 27. október 2024 (1700)

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko

Poplatky

€395 pre členov McKenzie Institute Slovakia (platí aj pre členov McK I CZ); €660 pre nečlenov, info o členstve tu: https://sk.mckenzieinstitute.org/terapeuti/clenstvo/

Počet miest

Voľno

Profil lektora

Nováková, Eva

PT, Dip. MDT

Senior instructor MDT

2011 - Instruktor pro kurzy A a B
2010 - Probationary instruktor 
2007 - Diplom v MDT, Universita Otago, Nový Zéland 
Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na WEB stránkách.

člen Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the European Education Committee of MII)

Nováková, Eva

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko