O nás

Naspäť na O nás

Michaela Kotrbancová

predsedkyňa McKenzie Institute Slovakia   |   Cert. MDT

Michaela je absolventkou FTVS UK v Prahe odbor fyzioterapia. Ako fyzioterapeut začala v r. 1996 pracovať v nemocnici a po nadobudnutí mnohých skúseností v r.2006 otvorila NZZ s názvom Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie. V r.2007 ukončila postgraduálne štúdium v McKenzieho metóde a v záujme šírenia tejto metódy na Slovensku vzniká v r.2008 pod jej vedením občianske združenie McKenzie Institute Slovakia, ktoré dodnes vedie. Je aktívnym členom Slovenskej komory fyzioterapeutov a popri klinickej praxi sa podieľa na vzdelávaní fyzioterapeutov, venuje sa aj prednáškovej a publikačnej činnosti. Pevne verí, že úloha mechanickej diagnostiky a terapie® má v rámci fyzioterapie svoje pevné miesto a že cielená autoterapia je z dlhodobého hľadiska liečby bolestí účinnejšia, ako akékoľvek iné postupy.