McKenzie kurz C - 2/9/2022

Časť C - Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny - Žilina

- Viac informácií tu