McKenzie kurz D - 10/3/2023

Časť D - Rozšírenie o ďalšie postupy: Krčná chrbtica a horné končatiny - Žilina

- Viac informácií tu