Kurz D - 21/3/2024

Časť D - Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná chrbtica a horné končatiny

- viac info