Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Certifikovaná skúška máj 2020

Späť na kurzy

Certifikovaná skúška máj 2020

19.05.2020

Bratislava

Úspešné absolvovanie certifikovanej skúšky znamená, že terapeut splnil požiadavky stanovené Medzinárodným McKenzie Inštitútom (MII), ktoré zaručujú základnú kompetenciu v Mechanickej Diagnostike a Terapii® (MDT).

Skúška pozostáva z multimetódového testovania s písomnou i praktickou časťou. Tieto sú štruktúrované tak, aby otestovali klinické vedomosti a zručnosti získané terapeutom prostredníctvom študijných plánov postgraduálneho kurzu. Absolventi, ktorí zložia túto skúšku, sú oprávnení používať titul „Cert. MDT“ a sú zaradení do online vyhľadávača certifikovaných MDT terapeutov.

Po potvrdení vašej prihlášky na skúšku dostanete prístup k videám s MDT technikami pre pokročilých.

Pozrieť prehľad Prihlásenie na kurz

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 19. máj 2020 (0900)
Koniec: 19. máj 2020 (1700)

Bude upresnené neskôr

Bratislava
Slovensko

Poplatky

Cena skúšky pre členov McK I SK: 199€, opakovanie skúšky 99€ a opakovanie len praktickej časti: 59€
(pre nečlenov: 250€, opakovanie skúšky 125€ a opakovanie len praktickej časti: 75€)

Počet miest

Voľno

Profil lektora

Nováková, Eva

PT, Dip. MDT

Senior instructor MDT

2011 - Instruktor pro kurzy A a B
2010 - Probationary instruktor 
2007 - Diplom v MDT, Universita Otago, Nový Zéland 
Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na WEB stránkách.

člen Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the European Education Committee of MII)

Nováková, Eva

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Bude upresnené neskôr

Adresa

Bude upresnené neskôr

Bratislava
Slovensko