Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Časť B – Krčná a hrudná chrbtica

Späť na kurzy

Časť B – Krčná a hrudná chrbtica

09.10.2020 - 12.10.2020

Bratislava

Kurz B je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami krčnej a hrudnej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice. Obsahuje prednášky, diskusie, analýzy, demonštrácie na pacientoch.

Pozrieť prehľad Prihlásenie na kurz

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 9. Október 2020 (1400)
Koniec: 12. Október 2020 (1600)

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko

Poplatky

€350 pre členov; €650 pre nečlenov

Počet miest

Voľno spaces

Profil lektora

Nováková, Eva

PT, Dip. MDT

Senior instructor MDT

2011 - Instruktor pro kurzy A a B
2010 - Probationary instruktor 
2007 - Diplom v MDT, Universita Otago, Nový Zéland 
Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na WEB stránkách.

člen Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the European Education Committee of MII)

Nováková, Eva

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovensko