O nás

Naspäť na O nás

Zuzana Cabadajová

člen výkonného výboru

Zuzana začala pracovať  v obore fyzioterapie v r.1992 na fyziatricko-rehablitačnom oddelení, kde pracovala 14 rokov. Od roku 2007 začala vykonávať prácu fyzioterapeutky v neštátnom zdravotníckom zariadení, kde pracuje dodnes. V roku 2012 ukončila bakalárske štúdium fyzioterapie na SZU v Bratislave. Absolvovala  MDT kurzy, z ktorých čerpá vedomosti v praxi. Je členkou Slovenskej komory fyzioterapeutov a Mckenzie inštitútu a naďalej sa vzdeláva v obore mechanickej diagnostiky a terapie.