O nás

Naspäť na O nás

Miriam Hrabinská

preklady odborných článkov   |   Cert. MDT

Miriam ukončila bakalárske štúdium fyzioterapie na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v r. 2008. Získala cenné skúsenosti počas práce v nemocnici na FRO oddelení ako aj v detských respiračných kúpeľoch. Certifikovaným MDT terapeutom sa stala v roku 2011. V roku 2012 ukončila magisterské štúdium fyzioterapie na Prešovskej Univerzite v Prešove a začala vykonávať povolanie fyzioterapeutky v neštátnych zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a neskôr v Českej republike. Je členkou McKenzie Inštitútu a pravidelne si prehlbuje znalosti z mechanickej diagnostiky a terapie.