McKenzie kurz D - 10/12/2021

Bratislava - Časť D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná chrbtica a horné končatiny - Viac informácií tu